Hypobazar Logo
bod Ochrana osobních údajů

Cookies

Soubory cookies jsou malé informace ukládané naším serverem na Vás počítač a většinou jsou používané k zapamatování vašich preferencí. Například klikátko “zapamatovat přihlášení” apod. Neukládáme žádné informace, které by mohli identifikovat vaši osobu a ani žádné jiné škodlivé či nebezpečné informace. Za to Vám ručíme.

Google Analytics

Pro monitorování návštěvnosti používáme službu Analytics od společnosti Google. Ta o Vás sbírá mnoho informací. Každý klik, každou prohlédnutou stránku a dobu, kterou na ní strávíte. Místo odkud na web koukáte, váš jazyk, rozlišení monitoru a spoustu dalších informací… máte strach? Nemusíte! Veškeré takto získané informace jsou anonymní a opravdu nemáme jedinou možnost, jak Vás identifikovat.

Pro jsou pro nás tyto informace důležité? V podnikání vše něco stojí, tyto stránky nás také něco stojí a potřebujeme nástroj k vyhodnocování marketingových aktivit. Dále nám tyto informace poskytují podklady ke zlepšení těchto stránek (například můžeme vidět, že se většina uživatelů nemůže dostat na nějakou stránku, nemůže něco najít, nebo jejich prohlížeč není podporován).

Pokud i přesto nesouhlasíte s tímto způsobem sběru informací, můžete ve svém prohlížeči soubory cookie zablokovat.

Formuláře

Na našich stránkách se objevují formuláře, které většinou k odeslání vyžadují vyplnění některých osobních údajů. Zaručujeme Vám, že tyto vyplněné informace nepředáme nikomu jinému kromě našich partnerů, kteří jsou uvedeni na těchto stránkách. Neprodáme databázi e-mailových adres ani jiných kontaktů či informací. Uvědomujeme si, že předáním vašich osobních údajů nám projevujete svou důvěru a vážíme si toho. S našimi zákazníky budujeme vřelé vztahy a přesně z toho důvodu nebudeme konat nic, co by Vás mohlo poškodit či obtěžovat.

Prohlášení k zásadám ochrany osobních údajů

Multilabel s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Multilabel s.r.o. zajišťuje a zpracovává pro účely hypotéčního poradenství a následných bankovních obchodů a sjednání pojištění (dále jen OBCHODY) osobní údaje, potřebné k tomu, aby bylo možno OBCHODY uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro přímé smluvní partnery – banky a pojišťovny. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti apod. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; je však podmínkou pro uskutečnění OBCHODŮ. Multilabel s.r.o. shromažďuje osobní údaje pro účely plnění povinností stanovených zvláštními zákony a pro účely obchodní a provozní. Vaše osobní údaje zpracovává přímo Multilabel s.r.o. nebo jiná osoba ( zaměstnanci Multilabel s.r.o., bankovní domy a pojišťovny), které poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů. Multilabel s.r.o. je dále oprávněn zpracovávat tzv. citlivé údaje klienta (např. fotografie uvedená na průkazu totožnosti klienta) a to vždy s výslovným souhlasem klienta. Zpracování citlivých údajů je vyžadováno z důvodu zvýšené ochrany před riziky vyplývajícími pro klienta i pro OBCHODY. Citlivé údaje klienta jsou zpracovávány výhradně ze strany Multilabel s.r.o. pro potřeby OBCHODŮ jako správce, nestanoví-li právní předpisy jinak a to po dobu trvání smluvních vztahů mezi OBCHODŮ, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

Nová hypotéka
Refinancování